TEKOMS - prevodi, programiranje, 3D modelovanje

Pozovite

Prevođenje tekstova sa kompletnom grafičkom obradom

Katalozi, uputstva (engleski, ruski, makedonski, slovenački)


Prevod vizuelno identičan originalu

Pogledajte prevode kataloga Pogledajte cene prevoda

prevođenje sa engleskog na srpski
prevođenje sa srpskog na engleski

 

Prevodjenje tekstova kataloga sa komplet grafičkom obradom kataloga bez obzira nije lak posao. Uključuje tim stručnjaka da bi finalni tekst i kompletan dokument bio sadržajno i vizuelno profesionalno urađen. Prevođenje zahteva pored poznavanja jezika i poznavanje same struke za koju se radi prevod - zato je važno ko radi prevođenje tekstova.

TEKOMS doo, ima nekoliko saradnika različitih struka koji su uključeni u proces prevođenja teksta. Svaki tekst se prethodno pročita da bi odredili saradnici koji će raditi prevod. Najčešće kada se rade prevodi kataloga (za mašine, softver, uređaje, uputstva) postoji uigran tim sastavljen od profesora engleskog jezika, dipl. inženjera i lektora srpskog jezika. Svaki od njih radi svoj deo posla.

Prevođenje tekstova rade profesori jezika

Na primer, jedan od prevodilaca je profesorka engleskog jezika sa iskustvom, koja pored redovne diplome Univerziteta u Beogradu (prof. engl. jezika, master), poseduje u dodatne inostrane diplome i serifikate - CELTA (Certificate in Teaching English) i CPE (Certificate of Proficiency in English).

Grafičku obradu i dodatni stručan saradnik je magistar tehničkih nauka

Sve grafičke delatnosti i kompletnu grafičku obradu i pripremi prevoda takođe radi prevodilac (magistar tehničkih nauka) sa iskustvom iz oblasti tehničkih i inženjerskih nauka, softvera i sl. Naši prevodi su vizuelnoi identični originalu i sami termini kao i stil prevođenja se baziraju na iskustvu jednog diplomiranog inženjera i profesora engleskog jezika. Na taj način, Vaš katalog, brošura, uputstvo ua uređaj imaće dobar prevod vizuelno oubličen u formu kakav je original.

Lekturu prevoda po potrebi radi doktor filoloških nauka

Na kraju, po potrebi, tekst se može dodatno lektorisati, pogotovo ukoliko se radi o književnom delu gde je veoam važan stil prevoda i pravilan način izražavanja. Tu nastupa naš lektor za srpski jezik (doktor filoloških nauka) koja svojim učešćem daje finalni "izgled" teksta.

 

Prevodjenje sa srpskog na engleski – najčešće greške prevodioca

Prevodjenje sa srpskog na engleski kao i prevodjenje sa engleskog na srpski ima različit pristup u samom načinu rada. Pod se podrazumeva da prevod bude smisleno tačan I daje čitaocu jasnu informaciju ali nekad se desi da prevodioci (najčešće početnici) prave određene greške kod prevođenja. Takve greške su više stvar iskustva jel iskusni prevodioci imaju veći fond reči, imaju više optših i stručnih informacija pa to se vrlo lako primeti u samom preovodu.

Kada se radi prevodjenje sa srpskog na engleski najčešća greška kod prevođenja jeste da se uradi prevod koji je 100% kao original bez ikakvih stilskih dodataka i prilagođavanju duhu našeg jezika a sa druge strane da rečenica ima isti smisao kao original. Iskusan prevodilac radi prevod da što lepše zvuči na našem jeziku, da bude jasan I gramatički pravilan pa čak ako treba I da izmeni konstrukciju rečenice da što lepše zvuči. Naravno, smisao rečenice koja se prevodi ne sme ni za trenutak da se izgubi u samom prevodu. Za prevodioca je jako važno da ima opštu informisanost – da poznaje savremene termine iz javnog i društvenog života, da poznaje određene ekonomske i pravne termine, društveno uređene zemlje pogotovo ako radi prevode koji se tiču ekonomije, prava, marketinga itd.

Vrlo često se dešava da određene organizacije kada se prevedu bukvalno uopšte ne zvuče kao neka naša organizacija pa je potrebno prevesti u skladu sa našin društvenim uređenjem. Takođe, kada se radi prevod tehničkih uputstava, vrlo često se koriste termini koji označavaju kako se pravilno rukuje sa nekom mašinom pa su i izrazi najčešće standarni i u takvom prevodu ne bi trebalo da bude previše varijacija.

 

PRIMER:

Kod prevođenja tekstova postoji reči koje u sebi sadrže sve elemente koji čine nekakav uređaj ili mašinu na primer "high pressure water pump" gde je osnovni termin pumpa koja je vodena (water) i koja radi pod visokim pritiskom "high pressure". Dobar prevodilac samo jednom u tekstu ovu pumpu nazove punim imenom – vodena pumpa za rad pod visokim pritiskom. U daljem tekstu, da ne opterećuje prevod sa previše dodataka koji opisuju pumpu, koristi samo izraz "vodena pumpa" ili čak samo "pumpa". Na taj način, izbegava da rečenica bude previše robusna jer ako se u originalu spominje više puta ovaj termin u istoj rečenici, kada se svaki put ova pumpa prevede u punom obliku (vodena pumpa za rad pod visokim pritiskom) rečenica postaje previše dugačka, robusna, nerazumljiva i stvara sliku lošeg (bukvalnog) prevoda. Iskusan prevodilac radi prevod da lepo zvuči, da je lak i razumljiv za čitanje ali sa druge strane smisao ostane nepromenjen.

 

Prevođenje ima nekoliko faza:

- Prvo se čita se tekst da bi se prevodilac upoznao sa sadržajem i izvlači nepoznate reči

- Radi se prevod i paralelno grafička obrada (ako je u pitanju katalog)

- Čita se završen prevod (I revizija) i prevodilac se bazira samo na kontrolu prevoda (smisao rečenice, tačnost termina itd). Ovde se prevodilac samo koncetriše na stručnost prevođenja i tačnost po pitanju termina i izraza.

- Ponovo se čita prevod (II revizija) ali se sada radi kontrola slovnih grešaka kao i lektura. Kada se čita tekst u ovog fazi prevodilac se tada koncetriše samo na finalni "izgled" prevoda i doteruje rečenice po pitanju konstrukcije tako da prevod što lepše "zvuči".

Preporuka da prevod radi više ljudi odnosno da posle urađene svake faze, drugo lice radi kontrolu jer je tada bolje opažanje mogućih grešaka.