PREVODJENJE

Prevođenje dokumenata sa kompletnom grafičkom obradom

Katalozi, uputstva (engleski, ruski, makedonski, slovenački)


Prevod vizuelno identičan originalu

Pogledajte prevode kataloga Pogledajte cene prevoda

prevođenje sa engleskog na srpski
prevođenje sa srpskog na engleski

 

Prevodjenje tekstova kataloga sa komplet grafičkom obradom kataloga bez obzira nije lak posao. Uključuje tim stručnjaka da bi finalni tekst i kompletan dokument bio sadržajno i vizuelno profesionalno urađen. Prevođenje zahteva pored poznavanja jezika i poznavanje same struke za koju se radi prevod - zato je važno ko radi prevođenje tekstova.

TEKOMS doo, ima nekoliko saradnika različitih struka koji su uključeni u proces prevođenja teksta. Svaki tekst se prethodno pročita da bi odredili saradnici koji će raditi prevod. Najčešće kada se rade prevodi kataloga (za mašine, softver, uređaje, uputstva) postoji uigran tim sastavljen od profesora engleskog jezika, dipl. inženjera i lektora srpskog jezika. Svaki od njih radi svoj deo posla.

Prevođenje tekstova rade profesori jezika

Na primer, jedan od prevodilaca je profesorka engleskog jezika sa iskustvom, koja pored redovne diplome Univerziteta u Beogradu (prof. engl. jezika, master), poseduje u dodatne inostrane diplome i serifikate - CELTA (Certificate in Teaching English) i CPE (Certificate of Proficiency in English).

Grafičku obradu i dodatni stručan saradnik je magistar tehničkih nauka

Sve grafičke delatnosti i kompletnu grafičku obradu i pripremi prevoda takođe radi prevodilac (magistar tehničkih nauka) sa iskustvom iz oblasti tehničkih i inženjerskih nauka, softvera i sl. Naši prevodi su vizuelnoi identični originalu i sami termini kao i stil prevođenja se baziraju na iskustvu jednog diplomiranog inženjera i profesora engleskog jezika. Na taj način, Vaš katalog, brošura, uputstvo ua uređaj imaće dobar prevod vizuelno oubličen u formu kakav je original.

Lekturu prevoda po potrebi radi doktor filoloških nauka

Na kraju, po potrebi, tekst se može dodatno lektorisati, pogotovo ukoliko se radi o književnom delu gde je veoam važan stil prevoda i pravilan način izražavanja. Tu nastupa naš lektor za srpski jezik (doktor filoloških nauka) koja svojim učešćem daje finalni "izgled" teksta.