prevodi, web programiranje, 3D modelovanje

Cene 3D modelovanja - cene izrada 3D modela

Cena izrade 3D modela zavisi od kompleksnosti samog modela


Cene 3D modelovanja zavise najviše zavise od kompleksnosti samog modela – oblika, forme, delova.

Okvirno cene su date u nastavku ali svakako tačna cena se daje kada se pošalje zahtev na email sa instrukcijama – šta se modeluje, kako se modeluje, izlazni format 3D modela itd.

 

Tip 3D modelovanja

Okvirne cene 3D modelovanja:

3D modelovanje mašinskih delova

Od 75 eura + PDV /delu - za više delova dogovor !

3D modelovanje nameštaja

Od 75 eura + PDV /komadu - za više komada dogovor !

3D modelovanje objekata (eksterijer)

Od 250 eura + PDV

3D modelovanje (enterijer)

Od 500 eura + PDV

 

Posebne pogodnosti za pravna lica (3D modelovanje mašinskih delova, nameštaja itd)

Vrlo često firme imaju vekiki broj delova (komadi nameštaja ili mašinski delovi) koje moraju da imaju i u formi slike gde je vizuelni prikaz modela. U tom slučaju cene se mogu korigovati u skladu sa brojem i dinamikom urađenim 3D modela. Ta dinamika može da bude izrada 3D modela na mesečnom nivou ili izrada određnog broja komada 3D modela.

Pošaljite na email office@tekoms.co.rs zahtev na procenu 3D modela

tekoms doo viber
tekoms doo