prevodi, web programiranje, 3D modelovanje

Cene prevođenja sa grafičkom obradom od 500 din

Prevod vizuelno identičan originalu - katalozi, brošure, uputstva


Uradili smo + 100 kataloga (+5000 stranica)

Cena prevoda uključuje i grafičku obradu

Usluge prevođenja koje pruža TEKOMS DOO je odlična prilika da prevod sa engleskog na srpski, sa ruskog na srpski, sa makedonskog na srpski, sa slovenačkog na srpski bude vizuelno identičan originalu. Na taj način možemo uraditi prevod tekstova kataloga, brošura, flajera i sl. tako da izlazni format bude kao i original. Prevodi tekstova se pored Worda (kao osnovnog programa) rade i u mnogim drugim grafičkim programima tako da je Vaš prevod ili obrnuto - vizuelno identičan originalu. Zbog toga, pored profesora i diplomiranog inženjera koji rade prevod, u prevodjenje tekstova se uključuju i saradnici koji rade grafički dizajn.

Preveli smo nekoliko stotina kataloga odnosno nekoliko hiljada stranica raznih delatnosti. Prevodi se rade brzo i stručno. Stalnim saradnicima koji imaju potrebu za čestim prevodima daju se specijalni popusti i na taj način imate sigurnog saradnika da će Vaš prevod biti urađen na vreme, da će prevod biti kvalitetan i tehnički urađen kao i original.

 

tekoms doo viber
tekoms doo