prevodi, web programiranje, 3D modelovanje

Prevodilačke usluge sa grafičkom obradom | cena od 500 din/str.

Prevodi sa engleskog, sa ruskog, sa makedonskog, sa slovenačkog


Pošaljite Vaš dokument (katalog) na besplatnu procenu na email office@tekoms.co.rs


Uradili smo + 100 kataloga (+5000 stranica)

Cena prevoda uključuje i grafičku obradu

 

Prevodilačke usluge sa grafičkom obradom su prilika da imate kompletne kataloge na našem jeziku za Vaše artikle - mašine, uređaje, rezervne delove, uputstva ! Na taj način možete Vaše kataloge kao i razna uputsva da imate kompletno prevedene uz grafičku obradu tako da prevod ima isti izgled kao i original. Prevodi se rade brzo i stručno.

Cena prevoda po strani se definiše prema hitnosti, vrsti i količini teksta. Prevod vizuelno identičan originalu (posebna grafička obrada - teksta, slika, grafikona). Prevodioci sa praktičnim iskustvom (mašinstvo, građevina, IT).

Insistiramo da naši prevodi budu potpuno vizuelno identični originalu a pod tim se podrazumeva da korisnik dobije prevedenu stranicu koja ima isti grafički sadržaj kao original - tabele, slike, grafikoni ... POSEBNE POGODNOSTI ZA FIRME KOJE IMAJU VELIKI BROJ KATALOGA - cena prevoda se gradi prema broju kataloga koji se prevode !

 

 

tekoms doo viber
tekoms doo