tekoms-doo

Brzina - pouzdanost - kvalitet

Kursevi računodovstva u Beogradu

English

tekoms-web-dizajn

 

FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO ZA STUDENTE VIŠIH I VISOKIH ŠKOLA, PODUČAVANJE ZA POLAGANJE ISPITA FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO GRUPA OD ČETIRI STUDENTA.

PODUČAVANJE TEORIJA I ZADACI, POVOLJNA CENA ČASA MOGUĆNOST NASTAVKA OBUKE ZA PRAKTIČNO RAČUNOVODSTVO, DA STUDIRATE I ZARAĐUJETE ! ! !

I. ORGANIZACIJA OBUKE

Obuka se obavlja po danima: ponedeljak, sreda, petak od 17,00h do 20,15h sa pauzom posle drugog casa u trajanju od 15-20 minuta.Ukoliko postoji vece interesovanje formira se druga grupa gde su radni dani: utorak, četvrtak, subota a radno vreme je za utorak i cetvrtak isto kao i za prvu grupu dok radno vreme u subotu je u dogovoru sa većinom upisanih polaznika (od 9,00 do 16,00) što se dogovara na prvom susretu. Prva grupa se organizuje bez obzira na broj polaznika dok se druga grupa organizuje sa maksmimum 4 polaznika.

II. REALIZACIJA OBUKE

Obuka se realizuje, kao sto je navedeno, korišćenjem savremene računarske opreme i savremenog operativnog sistema (računar, laserski štampač), savremenog programskog paketa za računovodstvene poslove koji poseduje sve programske podmodule kao sto su: finansijsko knjigovodstvo, finansijska operativa, trgovina na veliko i malo, uvoz, izvoz, proizvodnja, obračun plata, osnovna sredstva.Obuku drže visokostručni kadrovi sa iskustvom u praktičnom radu računovodstvenih poslova uz koje stoje asistenti koji pomažu polaznicima u rukovanju programskim paketom i obradi dokumenata.

 

Obuka se realizuje korišćenjem kopija originalnih dokumenata i obrazaca koji se javljaju u praksi tako da polaznici uče da čitaju fakture, da vrše obračune plata, poreza po raznim osnovama, poreza na dodatnu vrednost, kao prvi porez od svih poreza i da popunjavaju odgovarajuće obrasce. Takođe se uči o popunjavanju obrazaca za uplatu, za plaćanje za isplatu, ugovori o kompenzaciji, cesiji i asignaciji, ugovori o zakupu pokretnih i nepokretnih stvari.Kao poseban deo uči se pismenosti u pisanju razlicitih dokumenata kao sto su: dopisi poreskim organima, dopisi zavodu za zapošljavanje, dopisi komitentima, razne odluke kao što su odluka o slanju radnika u inostranstvo, odluka o popisu imovine, obaveza i potraživanja i dr.

III. SADRŽAJ OBUKE

Obuka koja sledi je zasnovana manje na teoriji (oko 10%) a više na praksi koja se primenjuje i koju klijent plaća i to: - Nabavka sa izradom kalkulacija, - Prodaja, - Obračun poreza na dodatnu vrednost izradu PDV obrazaca, - obračun nabavne vrednosti prodate robe, - izvodi, - Blagajna, - Obračun plata - Putni nalozi, - Obračun utroška goriva, - Poslovanje kafića, - Poslovanje fast foodova, pekara, - Obračun amortizacije za finsijske izvestaje i poreske izvestaje, - Obračuni poreskog kredita, - Priprema za izradu zavrsnog računa, - izrada završnog računa za narodnu banku Srbije, - izrada i kompletiranje dokumenata za poreske organe, - izrada ugovora o kompenzaciji, cesiji i asignaciji, - izrada raznih odluka preduzeca i pisanje dopisa.