prevodi, web programiranje, 3D modelovanje

Premer objekta i izrada tehničkih crteža građevinskih objekata

Premer objekata (stanova, kuća, lokala) sa 2D crtanjem u CAD-u


Cena: od 5 eura/kvm + PDV

Kupili ste stan ili ako potrebno je da renovirate kuću, da bi ste imali realan prikaz stanja objekta, na zahtev, možemo uradi kompletan premer Vašeg građevinskog objekta (stan, kuća, lokal, vikendica ili bilo koja druga konstrukcija) i na osnovu toga se radi izrada tehnički crtež objekta. Crteži sadrže sve potrebne elemente koje jedan građevinski crtež treba da sadrži - kote, šrafure, opise.

Cena komplet crtanja i premera Vašeg građevinskog objekta se gradi prema kvadraturi objekta: od 5 eura / kvm + PDV BRUTO površine objekta. Pod tim se podrzumeva izlazak na teren (lokacija objekat takođe utiče na cenu), skiciranje objekta, premer (prostorija, otvora itd) kao i dogovor sa naručiocem posla šta mu je važno da crtezi sadrže od podataka.

tekoms doo viber
tekoms doo