html css trikovi ubacivanje i frame na web stranicu

html css trikovi ubacivanje i frame na web stranicu

Trick 3 - I FRAME - "ekran" ka web straniciNazad


I FRAME - okvir sa prikazom druge web strane


IFRAME predstavlja RAM (FRAME) koji daje prikaz odredjene web strane. Primeri u nastavku daju praktičnu primenu IFRAME odnosno kroz definisanje dve klase "mobil-frame-portrait" i "mobil-frame-landscape", njihovo stilizovanje (širine, visine, bordure itd) a potom pozivanje tih klasa za dva IFRAME-a, omogućavate da se neka web strana (src="http://www.ime-domena.rs") prikaže i renderuje samo kroz IFRAME (simulacija mobilne verzije). Stilizovanjem ova dva IFRAME kroz klase predstavlja u stvari kombinaciju bordure crne boje i debljine 20 px, s tim što je jedna bordura na primer 80 px, dok je druga 60 px i bordure imaju radijus zaobljenja 40px - čime se daje sličnost mobilnim ili tablet uredjajima. Naravno, preko stilova za širinu i visinu definišete dimenzije uredjaja - u pixelima ili milimetrima.

Head


<style type="text/css">
.mobil-frame-portrait {       /* OVO JE DIV TAG SA RAZLIČITIM DIMENZIJAMA BORDURA I ZAOBLJENJIMA */
 width: 80mm;          /* širina div taga od ivice do ivice */
 height: 121.5mm;        /* visina div taga od ivice do ivice */  
 border: solid 20px #000;    /* osnovna bordura oko divtaga - širna mobil uredjaja */
 box-shadow: 0 0 0 3pt #999;   /* Preko stila box-shadows senka ima formu linije odnosno efekat bordure od bordure */
 border-radius: 40px;      /* zaobljenje div taga */  
 -webkit-border-radius: 40px;  /* zaobljenje div taga */
 -moz-border-radius: 40px;    /* zaobljenje div taga */
 -o-border-radius: 40px;     /* zaobljenje div taga */ 
 -ms-border-radius: 40px;    /* zaobljenje div taga */
 border-bottom: solid 80px #000; /* donja bordura */
 border-top: solid 60px #000;  /* gornja bordura */ 
 margin-right: 15px;        
}

.mobil-frame-landscape {      /* OVO JE DIV TAG SA RAZLIČITIM DIMENZIJAMA BORDURA I ZAOBLJENJIMA */
 width: 121.5mm;         /* širina div taga od ivice do ivice */
 height: 80mm;          /* visina div taga od ivice do ivice */
 border: solid 20px #000;    /* osnovna bordura oko divtaga - širna mobil uredjaja */ 
 box-shadow: 0 0 0 3pt #999;   /* Preko stila box-shadows senka ima formu linije odnosno efekat bordure od bordure */
 border-radius: 40px;      /* zaobljenje div taga */  
 -webkit-border-radius: 40px;  /* zaobljenje div taga */
 -moz-border-radius: 40px;    /* zaobljenje div taga */
 -o-border-radius: 40px;     /* zaobljenje div taga */ 
 -ms-border-radius: 40px;    /* zaobljenje div taga */
 border-bottom: solid 20px #000; /* donja bordura */
 border-top: solid 20px #000;  /* gornja bordura */
 border-left: solid 60px #000;  /* leva bordura */ 
 border-right: solid 80px #000; /* desna bordura */ 
}
</style>

Body


<iframe class="mobil-frame-portrait" src="http://www.tekoms.co.rs/" frameborder="0"></iframe>
<iframe class="mobil-frame-landscape" src="http://www.tekoms.co.rs/" frameborder="0"></iframe>

Prikaz u Browser-u


 

Saradnje posle završene obuke

Kada završite obuku i krenete da samostalno dizajnirate web sajtove, postoji mogućnost da naiđete na projekte koji Vam se mogu učiniti zahtevni po pitanju više stavki - tehnologija, klijent zahteva da sajt ima neke posebne opcije itd. TEKOMS nudi opciju saradnje po pitanju realizacije web projekata odnosno da zajednički realizujemo web sajt ili web aplikaciju. Ukoliko Vam se stvore određeni zahtevi za realizaciju nekog web projekta a niste sasvim sigurno da možete da samostalno odgovorite na njih slobodno nam pošaljite na email i vrlo brzo daćemo sve potrebne sugestije, savete kako da taj web projekat zajednički realizujemo.

Sertifikat kao opcija

Ukoliko mislite da imate dovoljno znanja možete uraditi određene vežbe posle koga možete dobiti Potvrdu da se uspešno savladali - Kurs web dizajna - HTML,CSS. Polaganje predstavlja izradu web stranica prema tačno definisanim smernicama kako trebaju da izgledaju. Polaganje je ozbiljno i prolaznost je oko 50%. Polaganje podrazumeva da posle 3-5 dana pošaljete komplet urađene vežbe na email (komplet izvorni kod sa pratećim folderima) nakon čega Vam stiže email sa sugestijama. Ukoliko se vidi da su neke greške lako rešive, rad se vraća na reviziju da se koriguje i vrati u određenom roku. Na taj polaganje predstavlja realnu situaciju u kojoj ćete se nalaziti u saradnji sa firmama kojima radite web sajt - a to je da tačno isprogramirate web stranicu kako se klijent tražio. Cene polaganja možete videtu na stranici - Cene obuka