prevodi, web programiranje, 3D modelovanje

Copywriting | pisanje sadržaja za web

Optimizovane web stranice - blogovi, novosti, stručni tekstovi


Copywriting nije samo pisanje sadržaja za web sajt odnosno pisanje tekstova nego kompletno osmišljavanje sadržaja koji promovišu Vaš firmu ili konkretan proizvod. Naša firma kao dodatnu uslugu (pored web dizajna i web programiranja) web sajta može da pruži Copywriting usluge koje najčešće podrazumevaju pisanje tekstova koji najbolje marketinški opisuju Vaš proizvod ili uslugu.

Mi kao firma možemo kompletno osmisliti i napisati sadržaj za Vaš sajt ili aplikacije ukoliko je oblast - tehnika, ekonomija, mašinstvo itd. Sam tekstove pratei tematske slike skladno uklopljene. Takođe, i osmišljavanje slogana koji u par reči opisuju Vaš proizvod ili uslugu. Copywriting, kao što je rečeno na početku, nije samo pisanje tekstova u kome se "hvali" Vaš proizvod ili usluga, naprotiv to može da ima suprotan efekat, nego ima za cilj da da stručnu, kvalitetnu i jednostavnu informaciju.

Pisanje sadržaja za web zahteva vreme - od upoznavanja sa samim proizvodom (sa tehničke strane) i naravno, daljeg osmišljavanja sadržaja. Dodatne stručne informacije daje saradnik u vidu jednostavnih smernica i detalja koje mi dalje razrađujemo i prilagođavamo u sam tekst tako da sadržaj bude dobro optimzivan. Kod pisanja sadržaja za web postoje određena pravila sa ciljem dobre optimizacije, isticanje važnih delova teksta, isticanje ključnih reči kao i unutar definisanje organizovane mreže linkova. Na taj način, pored dobro osmišljenog sadržaja teksta, Vaš web sajt vremenom postaje dobro pozicioniran na poznatim pretraživačima na određene ključne reči.

 

Cene copywriting-a

Važna stavka u Vašem poslovanju je svakako cena pisanja sadržaja za web. Cene najčešće zavise od same tematike o kojoj se piše jer na osnovu toga se i radi stručna analiza - kompleksnost teksta, koja struka je u pitanju, da li je tekst reklamnog ili informativnog karaktera (to određuje i koliko će teksta biti) ali naravno, najbolje se sve definiše direktnim razgovorm. Takođe, pošto smo kao firma dizajnirali veliki broj web sajtova za razne firme (vidite portfolio sa odabranim radovima) cena pisanja web sadržaja se smanjuje ukoliko je kompletan web dizajn ili programiranje bio sa naše strane U nastavku su date okvirne cene Copywriting-a:

 

Marketing, ekonomija - 25 eura + pdv (1 strana A4 formata sa par slika)

Tehnika, mašinstvo, građevina - 25 eura + pdv (1 strana A4 formata sa par slika)

IT sektor - 30 eura + pdv (1 strana A4 formata sa par slika)

 

tekoms doo viber
tekoms doo