prevodi, web programiranje, 3D modelovanje

3D modelovanje - Izrada 3D modela kao slika

2D Crtanje i 3D modelovanje - jeftinija opcija 3D modelovanja


3D grafičko modelovanje predstavlja jeftiniju varijantu 3D modelovanja gde se model ne modeluje u kompletu (svi delovi, okruženje i sl) nego se modeluju neki delovi i dalje se slika dodatno grafički obrađuje. Na osnovu toga se radi finalni prikaz 3D modela.

To se najčešće koristi kada se radi na primer modelovanje neke kuće i naručilac posla zbog troškova ne želi da se svaki element modeluje (nameštaj, kuhinja , eksterijer (drveće itd), nego se modeluje deo kuće dok se ostali elementi ubacuju kao slike. Na kraju, se slika finalno grafički obrađuje da bude što realnija. Cilj 3D grafičkog modelovanja je da naručilac posla sa manje troškova, ima neki vizuelni pregled kao će objekat da izgleda.

To je odlično kada se grade nek manji objekti (kuće, vikendice itd) i Naručilac želi da vidi okvirno kako će to da izgleda kada se renovira, izgradi i sl. Kompletno 3D modelovanje je relativno skupa intervencija kada bi se radilo modelovanje svih elemenata koji se vide na slici pa se zato preporučuje 3D grafičko modelovanje.

Pošaljite na email office@tekoms.co.rs zahtev na procenu 3D modela.

tekoms doo viber
tekoms doo