prevodi, web programiranje, 3D modelovanje

Izrada 2D tehničkih crteža | 2D tehničko crtanje

Izrada tehničkih crteža u CAD-u (dwg, dxf ...)

Kompletno precrtavanje crteža prema datim dimenzijama u 2D.

Dokumentacija se kompletno predaje u elektronskoj formi tako da je dalji rad na crtežu moguć po pitanju izmena, dopuna i sl. Dokumentacija koja se prebacuje u elektronsku formu mogu biti crteži različite namene - od klasičnih školskih crteža, tehničkih rešenja, radioničkih crteža delova ili sklopova. Radove izrađujemo brzo, kvalitetno i precizno i u skladu sa pravilima tehničkog izražavanja.

Izrada tehničkih crteža ili skica za sve potrebe - projektna dokumentacija, premer sa terena (osnove objekata, premer mašina itd). Uradili smo veliki broj crteža za lasersko sečenje - za izradu reklama, panela i sl. Prebacivanje vaše tehničke dokumentacije iz papira u elektronski oblik. Ukoliko pravite mašine i imate skice u "papiru" veoma brzo se može izraditi kompletna tehnička dokumentacija tako što će Vaše skice imati elektronsku formu.

Crtanje se može naplaćivati po papiru (A4 format je od 1200 din + PDV) ili prema satu crtanja (10 eura/sat + PDV) ukoliko je crtež većih dimenzija. Takođe, možemo izaći na teren i premeriti određene forme koje treba prebaciti u elektronski oblik - mašine, uređaje, sklopove itd.

tekoms doo viber
tekoms doo