prevodilacke usluge

prevodilacke usluge

Prevodilačke usluge sa engleskog na srpski i obrnuto

Prevod vizuelno identičan originalu. Prevodi kataloga, brošura, uputstavaPrevodilačke usluge cena prevoda kataloga sa kompletnom grafičkom obradom - već od 400 din !

Odlično za firme koji žele da imaju prevedene kataloge - prevod vizuelno identičan originalu ! Prevodi sa srpskog na engleski - Prevodi sa engleskog na srpski - povoljne cena ! !

Pogledajte ovde radove
prevoda kataloga
Pogledajte cene prevoda
tekstova kataloga

Prevodilačke usluge su prilika da imate kompletne kataloge na našem jeziku za Vaše artikle - mašine, uređaje, rezervne delove, uputstva ! Na taj način možete Vaše kataloge kao i razna uputsva da imate kompletno prevedene uz grafičku obradu tako da prevod ima isti izgled kao i original. Prevodi se rade brzo i stručno. Cena prevoda po strani se definiše prema hitnosti, vrsti i količini teksta. Prevod vizuelno identičan originalu (posebna grafička obrada - teksta, slika, grafikona). Prevodioci sa praktičnim iskustvom (mašinstvo, građevina, IT).

Insistiramo da naši prevodi budu potpuno vizuelno identični originalu a pod tim se podrazumeva da korisnik dobije prevedenu stranicu koja ima isti grafički sadržaj kao original - tabele, slike, grafikoni ... POSEBNE POGODNOSTI ZA FIRME KOJE IMAJU VELIKI BROJ KATALOGA - cena prevoda se gradi prema broju kataloga koji se prevode !

 

prevodilacke usluge