IZRADA POSLOVNIH APLIKACIJA

Izrada i programiranje poslovnih web aplikacija

Kalkulacije, grafičke aplikacije, poslovne aplikacije


Pogledajte radove

Izrada poslovnih aplikacija prema zahtevima klijenata. Aplikacije mogu biti implementrirane u postojeću web prezentaciju kao ON-LINE aplikacije ili kao OFF-LINE aplikacije na računaru u Vašoj firmi.

Namena aplikacije kao i sam dizajn je u dogovoru sa klijentom. Uradili smo nekoliko poslovnih aplikacija za pravna lica. Takođe imamo i nekoliko aplikacija koje samostalno razvijamo. Aplikacija koja se bazira na web tehnologijama može da se implementira na Vaš postojeći sajt kao poseban LINK, i gde se preko LOGIN PANELA korisnici (saradnici u firmi) mogu ulogovati i dalje korisitti aplikaciju. Aplikacije su prilagodljive i za mobilne uređaje (smartfone, tablete).

Pogledajte primere urađenih aplikacija za neka pravna lica. Poslovne aplikacije su za različite namene i sve prema specifičnim zahtevima klijenata. Takođe, postoji mogućnost da se izradi bilo koja vrsta poslovne aplikacije i da se prilagodi potrebama Vaše firme.

 

Online kursevi - za edukaciju Vaših zaposlenih programiramo platformu za online učenje (nastavne jedinice, video predavanja, testovi itd)

Za tehničku struku- razni poračuni (izrada troškovnika, proračun kuhinja), specijalizovani kalkulatori, grafički prikazi, uputstva, simulacije

Medicinsku struku - testovi, kalkulatori, prezentacije, uputstva, obuke ...

Za firme - poslovne aplikacije vezane za računovodstvo i knjigovodstvo, razni proračuni, grafički prikazi, statističke kalkulacije ...

Ostalo - prezentacije, rečnici, uputstva, adresari, online ili offline prezentacije i kursevi, razne evidencije ...