Brzina - pouzdanost - kvalitet

Kompletan dizajn kataloga, brošura, flajera - od 2 eur/str.

Dizajniramo kataloge za sve delatnosti i svim formatimaEnglish

 

1 katalog - hiljadu reči


Priprema za štampu, izrada kataloga spremnih za štampu kao i izrada logotipa. Vaše ideje se dalje razrađuju i vizuelno se predstavlja kroz logo kao najvažniji brend jedne firme.

Uradili smo veliki broj kataloga, brošura, tehničkih knjiga za razna pravna i fizička lica. U nastavku možete videti odabrani portfolio radova - katalozi, logo.

Dizajnerska rešenja se isporučuju u formi koje naručilac zahteva - kao JPG, PNG, PSD ili čak u vektorskom obliku.

 

Pogledajte portfolio

dizajn-kataloga