Brzina - pouzdanost - kvalitet

Trick 5 (2D) - Posebno stilizovane linijeEnglish

 

Nazad

Posebno stilizovanje linije omogućavaju brže iscrtavanje linija koje imaju neku posebnost - duplirane su, imaju neku boju. Stilizovane linije se koriste na primer kod crtanja zidova (na primer gde je zid definisan od 25 cm opeke + 5 cm stiropora + 12 cm od fasadne cigle) gde se prethodno definiše izlazna forma linije (na primer udaljenje svake linije jedne od druge). Kao rezultat je to da crtač pomera miša i crta jednu linijsku formu ali koja sad ima u sebi više linija koje su na određenom udaljenju. Tu parametri udaljenja (OFFSET) se posebno podešavaju.

 

Za početak pozovite komandu MLSTYLE posle čega se otvara Dialog Box gde se nalaze listing stilizovanih linija. U ovom slučaju postoji samo jedna stilizovana linija tipa STANDARD koju ćemo modifikovati. Naravno, klikom na NEW može se kreirati veliki broj stilizovanih linija. Za potrebe ove vežbe modifikovaćemo postoječi stil STANDARD. Tako da ostaje da se klikne dugme MODIFY.

 

Klikom na MODIFY otvara se Dialog Box da detaljnim parametrima za podešavanje linije. Za početak u polju Description uneti ime stila (na primer Stilizovana linija - tip 1). Kod odeljka levo (Caps) preporuka je da se ništa ne podešava. Kod desnog odeljka (Elements) nalazi se raspored linija sa bojom i udaljenjima. Trenutni primer daje prikaz četiri linije gde je prva linija crvena (red) i čiji je offset 0 (nula) - to je osnovna linija. Sledeće dve linije su zelene (green) i prva linija je na 3 unita od crvene, dok je druga zelena na 4 unita od crvene (udaljenje između zelenih linija je 1 unit). Poslednja linija je žuta i udaljena je 5 unita od prve crvene linije. Naravno, preko tastera ADD i DELETE dodaju se ili brišu postojeće linije. Da bi dodali liniju potrebno je selektovati jednu liniju iz listinga a potom kliknuti na ADD posle čega se dodaje nova linija kojoj se preko polja OFFSET i COLOR definišu parametri udaljenja od osnovne (crvene) linije i naravno boja. Klikom na OK vraćate se na početni Dialog Box a zatim klikom na OK izlazite iz podešavanja.

 

Posle podešavanja treba pozvati stilizovanu liniju. NAPOMENA: To nije standarna LINE ili POLYLINE ikonica nego se poziva preko komande MLINE > ENTER posle čega se pomeranjem miša iscrtava linija koja u sebi ima nekoliko linija. Kotiranjem može se videti da su linije na tačnim udaljenjima koje važe za stilizovanu liniju tipa - STANDARD. Iscrtavanje stilizovane linije se isto kao i crtanje POLYLINE linije odnosno pomeranjem miša u nekom pravcu i unosom parametara u Dynamic Input daje se dimenzija stilizovane linije. Na taj način u praksi može se veoma brzo iscrtati komplet osnova sprata sa zidovima pozivanjem stilizovanim linija preko komande MLINE > ENTER.

 

Stilizovane linije se dodatno mogu urediti. Ukoliko se klikne na Stilizovani linijski profil koji je kreiran dva puta LTM (2 x LTM) otvara se panel gde su ikonice čijim odabirom birate način dodatnog uređenja stilizovane linije. Na primer, kliknite na ikonicu "Cut All" (to je 4 ikonica u II redu).

 

Posle odabira ikonice "Cut All" kliknite na "Tačku 1" (to je početak CUT-ovanja stilizovanja linije) a potom kliknite na "Tačku 2" (to je krajnja tačka CUT-ovanja stilizovane linije).

 

Kao rezultat nastao je prekid kompletne stilizovane linije odnosno klikom na neku početnu tačku definisali ste početak prekida koji prekida sve linije po vertikali. Sa druge strane, ponovnim klikom na tačku 2, definisali ste krajnju tačku koja zatvara prekid čime se stvara otvor u ovom zidu odnosno stilizovanoj liniji. Na taj način, veoma brzo iscrtane zidove određenih dimenzija možete veoma lako prekinuti i kreirati otvore za vrata ili prozore.