Brzina - pouzdanost - kvalitet

Trick 1 (2D) - Crtanje luka (komanda ARC)English

 

Nazad

Crtanje luka izvodi se veoma jednostavno pozivanjem komande Arc i definisanjem 3 tačke luka. Za početak preko Toolbar-a pozvati komandu ARC.

 

Zatim držeći LTM kliknuti na početak luka (tačka 1), kraj luka (tačka 2) a onda pomerati miša do pozicije koja predstavlja visinu luka (tačka 3). Trećim klikom definisali ste luk u određenim tačkama i određene visine.

 

Naravno, konstrukcija luka može da se odredi i prema drugim parametrima: preko položaja centra, ugla ili dimenzije tetive jednostavnim pozivanjem komandi posle čega ide upis traženog parametra. Za početak preko komande RECTANGLE iscrtajte kvadrat (kao na slici gde dimenzije nisu bitne) a zatim pozvati komandu "Arc" a potom ukucajte C čime ste definisali da je traženi parametar centar (Center) > potvrdite sa ENTER > a potom LTM na tačku 1 (ivica kvadrata).

 

Držeći LTM razvucite liniju koja predstavlja poluprečnik luka do neke tačke i u polje (DYNAMIC INPUT - kao na slici) unesite vrednost poluprečnika (na primer 15) a potom kliknite na ENTER. Definisali ste da centar luka kreće iz tačke 1 i da ima vrednost poluprečnika 15.

 

Zatim kliknite LTM-om negde odakle želite da se razvija luk poluprečnika 15. Važnoje napomenuti da se linija luka razvija iz definisane tačke na dole. Klikom LTM-a bilo gde a potom unesite slovo L - čime pozivate komandu da se kreira luk prema dužini tetive (LENGHT u komandnoj liniji) > kliknite ENTER > Unesite dužinu tetive na primer 12 > ENTER.

 

Kreirali sta luk čiji je centar u tački 1, poluprečnika 15 unita i dužine tetive 12 unita !