tekoms-doo

Autocad 2D/3D - od prve linije do 3D modela za 8 dana !

Dobro osmišljen kurs Autocada u Vašoj firmi - gradu !

English

tekoms-web-dizajn

 

Autocad obuka je organizovana da za 8 dana savladate AutoCAD 2D/3D - učenje konkretnih komandi, jednostavno napisana prateća skripta za 2D i 3D, razvijen program sa učenjem kroz kompleksne vežbe, prilagođeno za sve struke ! Kurs AutoCAD-a kod Vas u firmi - u vašem gradu !

AutoCAD je kompleksan alat za crtanje, projektovanje i modelovanje ali ako se kvalitetno objasni kroz razvijenu obuku polaznik shvata da je u stvari vrlo jednostavno raditi u AutoCAD-u.

Primer vežbe - od linije do full rendera

autocad-vezbe

Obuka podrazumeva tradicionalni oblik nastave (učionica) uz korišćenje računara i pratećeg  materijala koji ostaje polazniku obuke (napisane skripte za 2D i 3D, vežbe).

Nastavne jedinice daju polazniku praktično znanje tako da samostalno može da iscrta (projektuje) kompleksne 2D linijske forme kao i 3D modele. Tabela u nastavku daje vežbe koje će polaznik uspešno naučiti kao se crtaju, konstruišu ili modeluju.

Svaki čas ima određeno poglavlje koji uvodi polaznika u radno okruženje AutoCAD-a i dalje pokazuje sve komande koje će mu trebati za dalji rad.

Mesto obuke: Učionica (prostorije firme TEKOMS d.o.o.) ili prostorije polaznika (firma)
Vreme održavanja: U dogovoru sa polaznikom (polaznicima)
Trajanje obuke: 8 dana (4 + 4)
Cena obuke: VIDITE OVDE

VEŽBE ZA 2D KOJE SE RADE NA OBUCI - Kompleksne forme, oblici

autocad-vezbe

Preuzmite

autocad-vezbe

Preuzmite

autocad-vezbe

Preuzmite

autocad-vezbe

Preuzmite

autocad-vezbe

Preuzmite

autocad-vezbe

Preuzmite

autocad-vezbe

Preuzmite

autocad-vezbe

Preuzmite

 

VEŽBE 3A 3D KOJE SE RADE NA OBUCI - Kompleksne forme modeli, vizuelizacija, rendering - za sve struke (mašinstvo, građevina ...)

autocad-vezbe

Preuzmite

autocad-vezbe

Preuzmite

autocad-vezbe

Preuzmite

autocad-vezbe
autocad-vezbe
autocad-vezbe
autocad-vezbe

 

autocad-vezbe
autocad-vezbe
autocad-vezbe
autocad-vezbe

 

autocad-online-kurs

 

autocad-online-kurs

 

autocad-online-kurs

 

autocad-online-kurs