Brzina - pouzdanost - kvalitet

Ko je prvi jezik koji jedan programer mora da nauči ?English

 

Nazad

Danas se često postavlja pitanje kod učenja web programiranja  - koji prvi jezik bi trebalo da se zna. Najčešće će te čuti odgovor HTML, CSS pa dalje PHP, Javascript itd … ali praksa najčešće pokazuje da polaznici koji kreću da uče bilo koju tehnologiju imaju jedan “mali problemčić”  –  ne znaju osnovni jezik a to je ENGLESKI.
Verovali ili ne ?
Vrlo često na obukama kad se radi objašnjavanje nekih sintaksi to se radi tako što se u stvari napisan kod “prepričava” da bi polaznik shvatio šta je u stvari napisao – a napisano je nešto što dalje server izvršava i to što je napisano se bazira na engleskom jeziku. Na primer, ako se objašvanja kako se jedna slika ubacuje u HTML kod, sintaksa koja počinje
<img src=”images/slika.jpg” …   
Polaznik će najbolje razumeti logiku koja kaže “img src” dolazi od reči “image source” odnosno u prevodu “izvor slike” … ili kod php programiranja kada se ima kod
SELECT * FROM table WHERE ….
gde objašnjenje koje sledi u stvari daje na neki način prevod tog koda odnosno prevod sa engleskog pa polaznik lakše razume ako se kaže …
ODABERI - SELECT
* - bilo šta
FROM – iz
Table – naziv tabele
WHERE – gde je … pa ide neki uslov
Poznavanje engleskog omogućava da i kad imate neki problem oko skripti veoma lako možete na nađete na Google unosom pravilnog izraza na engleskom jeziku. Dolaskom do web sajtova koji se bave traženom  temom dalje treba da razumete rešavanje problema, izmene u vašem kodu itd..
Zato se i kaže “Programer se ne postaje u školi ili fakultetu nego samo kroz praksu” … a praksa znači rad, učenje i popunjavanje svih praznina koje se javljaju u toku razvijanja aplikacije. Znanje engleskog ne treba da bude na vrhunskom nivou ali ipak da možete da razumete tekstove kod rešavanja problema tako da i fond reči bude od par hiljada reči. Uz praksu naučićete i neke termine iz IT sektora a koji se javljaju kod pisanja sintakse.  Znanje engleskog jezika je veoma važno ako planirate da izađete na inostrano tržište gde klijenti očekuju komunikaciju na engleskom I gde se podrazumeva da je nivo znanja tako da se dobro razumete u međusobnoj komunikaciji.
Primer iz prakse
U praksi mi se desilo da je polaznik poslao upit zašto mu se jedna strana ne prikazuje kako treba i uredno je poslao izvorni kod. Pregledom koda ustanovio sam da nije u jednom delu nije podesio da neki određeni div tag bude u centru i napisan poruku “Kod stilova podesiti da div tag određene klase  bude u centru”.
Opet je stigao odgovor da posle izmene web strana je i dalje ne promenjena. Uvidom u izvorni kod video sam da je kod stilova ukucao reč centar (po naški što se kaže) … naravno ispravljanjem u reč “center” web strana se prikazivala kako treba.
Sličan slučaj je bio i kad je polaznik kod pozicioniranja div tagova jedostavno unosio umesto “left” pisalo je levo (margin: levo)
Naravno, ovo nisu slovne greške, svakako, nego učenje koraka 2 bez dovoljno znanja nivoa 1 – odnosno  dobrog poznavanja engleskog jezika.