tekoms-doo

Brzina - pouzdanost - kvalitet

Kurs web dizajna u Beogradu u trajanju od 10 dana

Korak po korak - odlično za početnike - prateći materijal.

English

tekoms-web-dizajn

 

Kurs web dizajna uči polaznika izradu web sajta od početka - od ideje do dizajna !


Kurs web dizajna obuhvata sledeće aktivnosti firme TEKOMS d.o.o. koje se tiču održavanja obuke za veb dizajn i programiranje. Obuka podrazumeva tradicionalni oblik nastave (učionica) uz korišćenje računara i pratećeg  materijala koji ostaje polazniku obuke (komplet urađen sajt, svi kodovi, skripte). Nastavne jedinice daju polazniku praktično znanje tako da samostalno može da izdizajnira i programira kompleksne veb prezentacije i aplikacije.

Broj polaznika: max 4 polaznika.

Mesto obuke: Učionica (prostorije firme TEKOMS d.o.o.) ili prostorije polaznika (firma)

Vreme održavanja: U dogovoru sa polaznikom (polaznicima)

Trajanje obuke: 10 dana (20 sati predavanja)

Cena obuke: VIDITE OVDE

Učenje sledećih tehnologija: HTML, CSS. Uvod, izrada i dizajn osnovne konstrukcije i dalje stilizovanje web strane, izrada slide show, ubacivanje formulara, Google mape, priprema slika u Photoshop-u za web kao i podešavanja za optimizaciju. Prateći materijal: napisana skripta koja prati predavanje kao i komplet svi kodovi i komplet urađen sajt. Učenje programiranje veb strane uz pomoć BOOTSTRAP tehnologije gde polaznik dizajnira web sajt dizajnirajući stranice prilagodljive za mobilne (Response design).

 

Kurs web dizajna - polaganje za sertifikat


Na kraju obuke možete kao opciju POLAGATI ZAVRŠNI ISPIT koja podrazumeva da se samostalno dizajnira nekoliko web strana prema tačno definisanoj formi. Rok izrade je 3-5 dana. Na kraju se komplet strukura sajta šalje predavaču na reviziju.

Polaznik za polaganje dobija projekti zadatak da uradi kompletno rešenja jedne web strane u datoj tehnologiji (HTML, CSS, Bootstrap itd) i na osnovu urađenih zadataka se izdaje potvrda na kojoj je tačno definisano šta je polaznik uspešno savladao. Što znači, da može da položi HTML, CSS i poznavanje tehnologija koji predstavljaju web dizajn a sa druge strane da ne položi rad u PHP i SQL-u odnosno web programiranje.

Zadaci imaju precizna uputstva kako da web strana izgleda po pitanju konstrukcije, boje, rasporeda elemenata kao što su navigacija, slide show ...) uz određene stavke koje su po izboru polaznika. Takođe, projekti zadatak za web programiranje ima detaljno uputstvo kako da web strana dizajnerski izgleda uz određene forme koje "komuniciraju" sa bazom podataka (pretraga baze, ubacivanje podatka u bazu itd).

Po uspešno položenom završnom ispitu polaznik dobija SERTIFIKAT (POTVRDU) da je uspešno položio ispit.

kurs-web-dizajna-sertifikat