html css trikovi page source izvorni kod


Akcija traje do 01.08.2019 - Besplatni online kurs web dizajna

Nastavna jedinica: Trick 20 - Page Source - izvorni kod


Nazad


Page Source - izvorni kod


Page Source svake stranice može nam koristiti da pregledamo HTML kod od mogućih grešaka. Neki Code Editori nemaju tu opciju ili se mora dodatni instalirati. Svaka web strana koja se pregleda preko Browser-a ima opciju da se pregleda preko View Page Source (Videti izvorni kod). Na taj način možete na brzinu testirati da li je HTML kod napisan bez nekih tehničkih grešaka - na primer, da li je negde TAG otvoren, da li je negde DIV TAG otvoren, da li je neki deo koda ostao kao deo teksta i sl.

Otvorite bilo web stranicu preko Browser-a a zatim kliknite bilo gde na stranicu i kliknite "Desni Taster Miša". Iz padajućeg menija odaberite opciju (u zavisnosti od Browser-a) > View Page Source ili Videti izvorni kod. Otvara se novi tab koji daje samo HTML kod. Browser-i greške daju vidno obeležno - na primer kod Browsera Mozille - greška je obeležena CRVENOM BOJOM i naravno u levoj ivici je linijski red u kome se nalazi greška. Istu stranicu ako otvorite preko Code Editora (na primer Notepad ++) dolaskom do odredjenog linijskog reda - ispravite grešku !

Pronadjite greške !

Pozivanje Page Source (Izvora stranice) klikom Desnog Tastera Miša

HTML kod sa greškama - crveno obeleženo od strane Browser-a

Ispravljen HTML kod - sa ispravljenim greškama

NOVO - DOPUNITE ZNANJE - WEB PROGRAMIRANJE (PHP, SQL)

Posle pređenih svih nastavnih jedinica u okviru Besplatne online obuke za web dizajn, obuku možete nadograditi odnosno dopuniti svoje znanje tako što će naučiti i web programiranje - PHP, SQL - izrada dinamičkih sajtova, online prodavnica. Kurs prati napisana skripta, izvorni kodovi i nekoliko desetina video nastavnih jedinica gde polaznik hronološki uči pisanje koda u PHP-u, testiranje skripti, korišćenje i rad sa Local serverom.

Cena obuke