html css trikovi kako da podesite jednake visine kolona

html css trikovi kako da podesite jednake visine kolona

Kako da podesite jednake visine kolonaNazad


Kolone sa jednakim visinama


Jednostavnim stilizovanjem može se podesiti visina Div Tag-ova tako da se visina odredjuje prema količina teksta koja je najveća. vežba u rilogu pokazuje primer III kolone, koje pozivaju istu klasu gde je ključna stavka "display: table-cell;" kojim se podešava da kako se unosi tekst u svaki div tag (klase "stubac"), njihova visina bude uvek jednaka. Ukoliko u nekom div tag-u ima manje teksta, isti zadržava visinu koja odgovara visini div taga u kome se nalazi više teksta. Na taj način, elementi na web stranici imaju pravilne forme čime je konstrukcija preglednija.

Head


<style>
.stubac {
  display: table-cell;
  padding: 20px;
 width:100px;    
}
</style>

Body


<div class="stubac" style="color: #FFF; background-color: #09F;">
 <h2>Stubac 1</h2>
  <p> Ovde ide neki tekst.Ovde ide neki tekst.Ovde ide neki tekst.Ovde ide neki tekst.Ovde ide neki tekst. </p>
</div>

<div class="stubac" style="color: #FFF; background-color: #06C;">
 <h2>Stubac 2</h2>
  <p> Ovde ide neki tekst.Ovde ide neki tekst.Ovde ide neki tekst.Ovde ide neki tekst.Ovde ide neki tekst.Ovde ide neki tekst.Ovde ide neki tekst.Ovde ide neki tekst.Ovde ide neki tekst.Ovde ide neki tekst.</p>  
</div>

<div class="stubac" style="background:blue; color: #FFF; background-color: #039;">
 <h2>Stubac 3</h2>
  <p> Ovde ide neki tekst. </p>
</div>

Prikaz u Browser-u


Stubac 1

Ovde ide neki tekst.Ovde ide neki tekst.Ovde ide neki tekst.Ovde ide neki tekst.Ovde ide neki tekst.

Stubac 2

Ovde ide neki tekst.Ovde ide neki tekst.Ovde ide neki tekst.Ovde ide neki tekst.Ovde ide neki tekst.Ovde ide neki tekst.Ovde ide neki tekst.Ovde ide neki tekst.Ovde ide neki tekst.Ovde ide neki tekst.

Stubac 3

Ovde ide neki tekst.

 

Saradnje posle završene obuke

Kada završite obuku i krenete da samostalno dizajnirate web sajtove, postoji mogućnost da naiđete na projekte koji Vam se mogu učiniti zahtevni po pitanju više stavki - tehnologija, klijent zahteva da sajt ima neke posebne opcije itd. TEKOMS nudi opciju saradnje po pitanju realizacije web projekata odnosno da zajednički realizujemo web sajt ili web aplikaciju. Ukoliko Vam se stvore određeni zahtevi za realizaciju nekog web projekta a niste sasvim sigurno da možete da samostalno odgovorite na njih slobodno nam pošaljite na email i vrlo brzo daćemo sve potrebne sugestije, savete kako da taj web projekat zajednički realizujemo.

Sertifikat kao opcija

Ukoliko mislite da imate dovoljno znanja možete uraditi određene vežbe posle koga možete dobiti Potvrdu da se uspešno savladali - Kurs web dizajna - HTML,CSS. Polaganje predstavlja izradu web stranica prema tačno definisanim smernicama kako trebaju da izgledaju. Polaganje je ozbiljno i prolaznost je oko 50%. Polaganje podrazumeva da posle 3-5 dana pošaljete komplet urađene vežbe na email (komplet izvorni kod sa pratećim folderima) nakon čega Vam stiže email sa sugestijama. Ukoliko se vidi da su neke greške lako rešive, rad se vraća na reviziju da se koriguje i vrati u određenom roku. Na taj polaganje predstavlja realnu situaciju u kojoj ćete se nalaziti u saradnji sa firmama kojima radite web sajt - a to je da tačno isprogramirate web stranicu kako se klijent tražio. Cene polaganja možete videtu na stranici - Cene obuka