html css trikovi efekat pisace masine

html css trikovi efekat pisace masine

Trick 9 - Efekat pisaće mašineNazad


Efekat pisaće mašine


Efekat pisaće mašine se može koristiti na primer kod izrade animiranih banera koji sadrže samo tekst. Na taj način drži se pažnja posetioca da pročita ceo tekst koji se polako razvija iz kursora popust kucanja na pisaćoj mašini. Takodje, ovaj efekat se može primeniti ukoliko se rade obuke gde se polazniku obuke informativni tekst polako razvija i daje korisne informacije kao i dalja uputstva kod učenja. Efekat se definiše preko stilova i implementira se ukoliko je tekst oivičen h1 tag-ovima.

Head


<style type="text/css">
.typewriter h1 {
 overflow: hidden;   /* Omogućava da je sadržaj prazan pre kretanja animacije */
 border-right: .15em solid orange; /* Kursor u vidu linije */
 white-space: nowrap;   /* Omogućava da je tekst u jednom redu */
 margin: 0 auto;   /* Kako se tekst razvija omogućava efekat scroll-inga */
 letter-spacing: .15em;  /* Razmak slova - ako je potrebno može se promeniti */
 animation: 
  typing 3.5s steps(40, end),
  blink-caret .75s step-end infinite;
}

/* Effect pisaće mašine */
@keyframes typing {
 from { width: 0 }
 to { width: 100% }
}

/* Efekti kursora */
@keyframes blink-caret {
 from, to { border-color: transparent }
 50% { border-color: orange; }
}
</style>

Body


<div class="typewriter">
  <h1> Efekat pisaće mašine </h1>
</div>

Prikaz u Browser-u


Efekat pisaće mašine

 

Saradnje posle završene obuke

Kada završite obuku i krenete da samostalno dizajnirate web sajtove, postoji mogućnost da naiđete na projekte koji Vam se mogu učiniti zahtevni po pitanju više stavki - tehnologija, klijent zahteva da sajt ima neke posebne opcije itd. TEKOMS nudi opciju saradnje po pitanju realizacije web projekata odnosno da zajednički realizujemo web sajt ili web aplikaciju. Ukoliko Vam se stvore određeni zahtevi za realizaciju nekog web projekta a niste sasvim sigurno da možete da samostalno odgovorite na njih slobodno nam pošaljite na email i vrlo brzo daćemo sve potrebne sugestije, savete kako da taj web projekat zajednički realizujemo.

Sertifikat kao opcija

Ukoliko mislite da imate dovoljno znanja možete uraditi određene vežbe posle koga možete dobiti Potvrdu da se uspešno savladali - Kurs web dizajna - HTML,CSS. Polaganje predstavlja izradu web stranica prema tačno definisanim smernicama kako trebaju da izgledaju. Polaganje je ozbiljno i prolaznost je oko 50%. Polaganje podrazumeva da posle 3-5 dana pošaljete komplet urađene vežbe na email (komplet izvorni kod sa pratećim folderima) nakon čega Vam stiže email sa sugestijama. Ukoliko se vidi da su neke greške lako rešive, rad se vraća na reviziju da se koriguje i vrati u određenom roku. Na taj polaganje predstavlja realnu situaciju u kojoj ćete se nalaziti u saradnji sa firmama kojima radite web sajt - a to je da tačno isprogramirate web stranicu kako se klijent tražio. Cene polaganja možete videtu na stranici - Cene obuka