html css trikovi css stilovi before after content

html css trikovi css stilovi before after content

Trick 23 - Stilovi: before, after, contentNazad


Stilovi: before, after, content


Stilovi before, after i content omogućavaju da se definišu svojstva pre TAG-a (Before), posle TAG-a (After) i sadržaj (Content). Sa druge strane, svojstvo Content-a koje se javlja unutar stila definiše da li se pojavlje odredjeni sadržaj (na primer Tekst) na početku ili kraju TAG-a. Primer u nastavku najbolje kroz sintasku koda i vizeulno daje primer Heading-a 5 koji ima odredjenu formu na početku i kraju Tag-a (font, boju fonta, itd). Stil "before" i "atfer" ima formu tako što prvo ide naziv tag-a (klase), pa dve dvotačke (::) a potom opcija BEFORE ili AFTER. Unutar stila ide svojstvo content:' ';. Ukoliko unutar svojstva content ima neki tekst (u ovom slučaju ide znak navodnika) isti će biti prikazan na počektu ili kraju Tag-a u zavisnosti da li je za stil BEFORE ili AFTER. Primer u nastavku definiše da će svi Heading 5 tekstovi imati formu teksta pod navodnicima - citata.

U CSS fajl idu stilovi

  
  
 <style type="text/css">
    h5::before {
  content:'“';
  font-size:5em;
  color:#999999;
  display:block;  
  margin-right:20px;
  text-align:left;
  height:50px;
  font-family: "Times New Roman", Times, serif; 
 }
    h5::after {
  content:'”';
   font-size:5em;
  color:#999999;
  display:block;
  text-align:right;
  height:50px;
  font-family: "Times New Roman", Times, serif; 
 }
    </style>  
 
  
  

U odeljak BODY

   
    
   <h5> Ovo je Heading 5 gde na početku i na kraju se pojavljuju forme stilizovane odnosno šta se pojavljuje PRE (Before) i POSLE (AFTER) heading-a. U ovom slučaju pojavljuje se znak navoda koji predstavlja sadržaj unutar svojstva "Content". </h5>
    
  
  

Prikaz u Browseru

Ovo je Heading 5 gde na početku i na kraju se pojavljuju forme stilizovane odnosno šta se pojavljuje PRE (Before) i POSLE (AFTER) heading-a. U ovom slučaju pojavljuje se znak navoda koji predstavlja sadržaj unutar svojstva "Content".

 

Saradnje posle završene obuke

Kada završite obuku i krenete da samostalno dizajnirate web sajtove, postoji mogućnost da naiđete na projekte koji Vam se mogu učiniti zahtevni po pitanju više stavki - tehnologija, klijent zahteva da sajt ima neke posebne opcije itd. TEKOMS nudi opciju saradnje po pitanju realizacije web projekata odnosno da zajednički realizujemo web sajt ili web aplikaciju. Ukoliko Vam se stvore određeni zahtevi za realizaciju nekog web projekta a niste sasvim sigurno da možete da samostalno odgovorite na njih slobodno nam pošaljite na email i vrlo brzo daćemo sve potrebne sugestije, savete kako da taj web projekat zajednički realizujemo.

Sertifikat kao opcija

Ukoliko mislite da imate dovoljno znanja možete uraditi određene vežbe posle koga možete dobiti Potvrdu da se uspešno savladali - Kurs web dizajna - HTML,CSS. Polaganje predstavlja izradu web stranica prema tačno definisanim smernicama kako trebaju da izgledaju. Polaganje je ozbiljno i prolaznost je oko 50%. Polaganje podrazumeva da posle 3-5 dana pošaljete komplet urađene vežbe na email (komplet izvorni kod sa pratećim folderima) nakon čega Vam stiže email sa sugestijama. Ukoliko se vidi da su neke greške lako rešive, rad se vraća na reviziju da se koriguje i vrati u određenom roku. Na taj polaganje predstavlja realnu situaciju u kojoj ćete se nalaziti u saradnji sa firmama kojima radite web sajt - a to je da tačno isprogramirate web stranicu kako se klijent tražio. Cene polaganja možete videtu na stranici - Cene obuka