cene optimizacija web sajtova

cene optimizacija web sajtova

Cena optimizacija web sajtova i web stranica

Od 30-50 eura/mesečno cena optimizacija web sajtova 

Cena optimizacije iznosi
od 30 - 50 eur/mes.

Cena optimizacija web sajta zavisi od više faktora: delatnosti firme, strukture sajta, samog koda u kom je pisan sajt i mnogih drugih faktora.Optimizacija web sajtova je proces koji traje i da bi korisnik imao uspešnu i dobru poziciju na Google, potrebno je da se urade neke analize samog web sajta i da se definišu ključne reči.

Napominjemo ! Ovo nisu Google oglasi. Google oglasi su sistem - gde se plati oglašavanje i definiše cena klika i koliko ima klikova toliko se kredit smanjuje posle čega Vaš sajt više nije vidljiv. Ovo je jeste odlična opcija kada se želi neki artikal promovisati u određenom periodu i brzo ali na neke duge staze stvara troškove. Klasična optimizacija je na duge staze i omogućava da se pojavljivanjem na Google strani 1 ta pozicija zadržava i traje.

Dok se sajt ne pojavi na google makar na prve 3 (tri) strane korisnik ne plaća ništa. Iskustvo pokazuje da je uz dobru optimizaciju već posle mesec dana domen koji je ranije bio na 7-8 strani već se pojavljuje na str. 3. Tim tempom i uz dodatna podešavanja optimizacije pozicija web sajta vremenom ide na gore.

Dok se sajt ne pojavi na google makar na prve 3 (tri) strane korisnik ne plaća ništa. Iskustvo pokazuje da je uz dobru optimizaciju već posle mesec dana domen koji je radnije bio na 7-8 strani već se pojavljuje na str. 3. Tim tempom i uz dodatna podešavanja optimizacije pozicija web sajta vremenom ide na gore.

Korisnik plaća optimizaciju na mesečnom nivou. Ukoliko se posle TRI meseca sajt ne pojavi na 1 ili drugoj strani google.com a ili google.rs za određene ključne reči korisnik ne plaća cenu optimizacije za ta tri meseca. Na taj način omogućava se da korisnik tačno plaća uslugu koja ima efekta.

 

Uradili smo nekoliko stotina web sajtova za razne firme. Portfolio odabranih projekata možete videti OVDE. Od toga oko 50% klijenata je kao dodatnu opciju zahtevalo i optimizaciju. Pošto su pozicije na Google promenljive prikazana galerija je presek pozicija nekih naših saradnika na dan 16.05.2017. U search polju se nalazi ključna reč koju je saradnik definisao i prema kojoj se radila optimizacija. Strelica (strelice) pokazuje poziciju saradnika na str. 1.

Pogledajte primere optimizacija