Brzina - pouzdanost - kvalitet

Tekst u više bojaEnglish

 

Nazad

Tekst se naravno preko stilova može obojiti u raznim bojama ali takođe te boje mogu da budu u prelazima tzv. gradijentne boje. Definisanje boja se podešava preko stilova što je naglašeno u komentaru (Gornja boja i donja boja). Na taj način, na primer, naslovi u tekstu se ističu tim prelazima i veoma je važno da te boje budu skladne čime se još više dizajnerski i vizuelno ističe tekst.

Head


<style type="text/css">
h5 {
  font-size: 72px;
  background: -webkit-linear-gradient(#ff0000, #1c63b3); /* (Gornja boja, donja boja)  */
  -webkit-background-clip: text;
  -webkit-text-fill-color: transparent;
}
</style>

Body


<h5> Tekst koji je u boji sa prelazima </h5>

Prikaz u Browser-u


Tekst koji je u boji sa prelazima