Brzina - pouzdanost - kvalitet

Kako početi posao web dizajnera (programera)?English

 

Nazad

Ono što se najčešće ljudi pitaju posle završene neke obuke koja se bavi web dizajnom ili programiranje je – kako to znanje da dalje unovče. Naravno, ne čeka ih posao odmah sa platom od 1000 eura i ono što bi trebalo da krenu jeste da rade jednostavne web sajtove i to čak besplatno. Cilj je da se portfolio radova popuni sa projektima (referencama) koje ćete budućem poslodavcu pokazati gde se vidi znanje i praksa.
Na taj način možete i dati svoju neku cene rada (visinu plate) ukoliko se iz tih radova vidi kreativnost uz poznavanje traženih tehnolgija.
Polaznici najčešće greše u početku jer čekaju posao od „milion dolara” – Ne – toga nema i na kraju ćete imati portfolio radova od 2 projekta - koji naravno nije taj "milion". Savet je da što više uzimate na početku poslove dizajniranja za manju cenu (ili čak besplatno) sa ciljem da se portfolio popuni (kako smo naveli) ali i da se stekne rutina i brzina u radu. Sticanjem brzine u samom dizajniranju i programiranju omogućavate da se sajt od par strana uradi za par sati i kako vreme odmiče sve manje Vam vremena treba da se projekat postavi na server.
Ovo su saveti jer dobro poznajem način razmišljanja ljudi koji naručuju web sajtove. Naime, oni obično zahtevaju da se to brzo pusti na server, da što pre bude vidljvo i funkcionalno. Ako radite neki sajt od par strana na primer, meseca dana, budite sigurni da Vas neće preporučiti jer je glavna karaktersitika u IT sektoru – brzina.
Brzina je sve – brzina rada, protoka informacija, promena itd.