Brzina - pouzdanost - kvalitet

Online kurs web dizajna i programiranja

Platforma za online učenje - Za sve nivoe znanja - učenje svojim tempom - prateći materijalEnglish

 

Intezivni online kurs web dizajna i programiranje je najbolji vid učenja na daljinu ukoliko polaznik želi da uči prema svom tempu rada, rasporedu itd. Naučite da dizajnirate web sajtove od početka, da programirate online prodavnice od „nule”, ubacujete i uređujete sve standarne forme (navigaciju, mape, formulare, javascripte, animacije), da pripremate slike za web u photoshopu, da optimizujete web sajt, da prilagodite za mobilne, da pretvorite sajt u Android aplikaciju, da se upoznate sa osnovama objektnog programiranja na konkretnom primeru i još mnogo saveta, trikova, kodova, skripti – jasno, pregledno i razumljivo !

Obuka vas hronološki vodi kroz ceo proces izrade i programiranje web sajta od početka – od prvog koda do postavljana na server i ubacivanje svih pratećih elemenata koje jedan sajt ili aplikacija trebaju da imaju da bi u potpunosti mogli samostalno da odgovorite zahtevima tržišta.

Web dizajn i programiranje - znanje iz prakse za znanje u praksi

Jednostavna i veoma pregledna platforma za online učenje web dizajna i programiranja gde hronološki pregledate video predavanja u bilo koje vreme i sa bilo koje lokacije. Veliki broj kodova, skripti sa detaljnim objašnjenjima kako funkcioniše izrada jednog sajta, aplikacije ili online prodavnice od samog početka. Veliki broj veoma korisnih saveta od strane autora obuke koji ima referencu od nekoliko stotina sajtova i aplikacija za različite firme i u različitim tehnologijama.

DEMO verziji gde je platforma za online učenje za web dizajn možete pristupiti preko LOGIN PANELA.

Cenu i način plaćanja Online obuke za web dizajn i programiranje - CENA OBUKE

UPOREDITE OBUKU WEB DIZAJN I WEB DIZAJN I PROGRAMIRANJE

VRSTA ONLINE OBUKE WEB DIZAJN WEB DIZAJN I PROGRAMIRANJE
Nivo znanja Odlično za početnike Od početnog ka naprednom
Tehnologije HTML, CSS, Bootstrap, JS, JQUERY i još mnogo toga ... HTML, CSS, PHP, SQL, Bootstrap, JS, JQUERY, OOP i još mnogo toga ...
Broj video predavanja preko 90 video predavanja preko 140 video predavanja
Trajanje 24 h pristupa obuci 60 dana (mogućnost doplate) 120 dana (mogućnost doplate)
Prateći materijal Preko 20 mb (kodovi, skripte...) Preko 40 mb (kodovi, skripte...)
Tehnička podrška Da Da
Vežbe za proveru znanja 1 vežba - primer iz prakse Polaznik radi 3 vežbe - primeri iz prakse
Ocenjivanje vežbi Izveštaj o uspešnosti urađenih vežbi Izveštaj o uspešnosti urađenih vežbi
Način plaćanja U celosti Na dve rate
tekoms-web-dizajn

SERTIFIKAT (opcija)

 

Na kraju Online obuke možete kao opciju POLAGATI ZAVRŠNI ISPIT koja podrazumeva da se samostalno dizajnira nekoliko web strana prema tačno definisanoj formi. Rok izrade je 3-5 dana. Na kraju se komplet strukura sajta šalje predavaču na reviziju.

Polaznik za polaganje dobija projekti zadatak da uradi kompletno rešenja jedne web strane u datoj tehnologiji (HTML, CSS, Bootstrap itd) i na osnovu urađenih zadataka se izdaje potvrda na kojoj je tačno definisano šta je polaznik uspešno savladao. Što znači, da može da položi HTML, CSS i poznavanje tehnologija koji predstavljaju web dizajn a sa druge strane da ne položi rad u PHP i SQL-u odnosno web programiranje. Zadaci imaju precizna uputstva kako da web strana izgleda po pitanju konstrukcije, boje, rasporeda elemenata kao što su navigacija, slide show ...) uz određene stavke koje su po izboru polaznika. Takođe, projekti zadatak za web programiranje ima detaljno uputstvo kako da web strana dizajnerski izgleda uz određene forme koje "komuniciraju" sa bazom podataka (pretraga baze, ubacivanje podatka u bazu itd).

Po uspešno položenom završnom ispitu polaznik dobija SERTIFIKAT (POTVRDU) da je uspešno položio ispit.


kurs-web-dizajna-sertifikat