html css trikovi kako da stilizujete bulite

html css trikovi kako da stilizujete bulite

Kako da stilizujete BuliteNazad


Kako da stilizujete Bullit-e


Bullit-i kao oznake kod nabrajanja u HTML imaju izgled tačke. Medjutim, uz dodatnu stilizaciju preko stilova odnosno klasa kao dodatni vizuelni efekat možete da podesite da oznake pored nabrjanja budu drugačijeg oblika. Unutar HEAD sekcije se definišu dve klase koje imaju svojtva trougla ili kvadrata (odredjene boje, pozicije itd) i te klase se pozivaju preko SPAN taga koji počinje i zatvara se pre teksta nabrajanja. Drugim rečima, SPAN div tag u se sebi dizajnira oblik (trougao ili pravougaonik) tako da se u Browser-u te iste forme renderuju ispred teksta. Podešavanjem paramtera stilova mogu se pdoesiti boja Bullit-a, dimenzija, položaj u odnosu na tekst itd

Head


<style type="text/css">
.triangle_bullet {  
  content: ""; 
  border-color: transparent #EF2625; 
  border-style: solid; 
  border-width: 0.35em 0 0.35em 0.45em; 
  display: block; 
  height: 0; 
  width: 0; 
  left: -1em; 
  top: 1em; 
  position: relative; 
}
.rectangle_bullet {  
  content: "";
 background-color:#0066CC; 
  display: block; 
  height: 5px; 
  width: 5px; 
  left: -1em; 
  top: 0.9em; 
  position: relative; 
} 
</style>

Body


<ul>
  <span class="triangle_bullet"></span> Proizvod 1<br>
  <span class="triangle_bullet"></span> Proizvod 2<br>
  <span class="triangle_bullet"></span> Proizvod 3<br>
</ul>
<ul>
  <span class="rectangle_bullet"></span> Proizvod 4<br>
  <span class="rectangle_bullet"></span> Proizvod 5<br>
  <span class="rectangle_bullet"></span> Proizvod 6<br>
</ul>

Prikaz u Browser-u


  Proizvod 1
  Proizvod 2
  Proizvod 3
  Proizvod 4
  Proizvod 5
  Proizvod 6

 

Saradnje posle završene obuke

Kada završite obuku i krenete da samostalno dizajnirate web sajtove, postoji mogućnost da naiđete na projekte koji Vam se mogu učiniti zahtevni po pitanju više stavki - tehnologija, klijent zahteva da sajt ima neke posebne opcije itd. TEKOMS nudi opciju saradnje po pitanju realizacije web projekata odnosno da zajednički realizujemo web sajt ili web aplikaciju. Ukoliko Vam se stvore određeni zahtevi za realizaciju nekog web projekta a niste sasvim sigurno da možete da samostalno odgovorite na njih slobodno nam pošaljite na email i vrlo brzo daćemo sve potrebne sugestije, savete kako da taj web projekat zajednički realizujemo.

Sertifikat kao opcija

Ukoliko mislite da imate dovoljno znanja možete uraditi određene vežbe posle koga možete dobiti Potvrdu da se uspešno savladali - Kurs web dizajna - HTML,CSS. Polaganje predstavlja izradu web stranica prema tačno definisanim smernicama kako trebaju da izgledaju. Polaganje je ozbiljno i prolaznost je oko 50%. Polaganje podrazumeva da posle 3-5 dana pošaljete komplet urađene vežbe na email (komplet izvorni kod sa pratećim folderima) nakon čega Vam stiže email sa sugestijama. Ukoliko se vidi da su neke greške lako rešive, rad se vraća na reviziju da se koriguje i vrati u određenom roku. Na taj polaganje predstavlja realnu situaciju u kojoj ćete se nalaziti u saradnji sa firmama kojima radite web sajt - a to je da tačno isprogramirate web stranicu kako se klijent tražio. Cene polaganja možete videtu na stranici - Cene obuka