html css trikovi kako da stilizujete alert panele

html css trikovi kako da stilizujete alert panele

Kako da stilizujete ALERT paneleNazad


Kako da stilizujete ALERT panele


Veoma jednostavna stilzacija odredjenih klasa daje nekoliko rešenja kada želite da odredjene delove teksta unutar web stranice istaknete posebnih div tag-ovima (neki citat, deo teksta, informaciju itd). To su takozvani ALERT paneli odnosno Div tagovi odredjene pozadinske boje (u zavisnosti od vrste informacije) i malko deblje bordure na levoj strani. Klase imaju svoje nazive koji odredjuje osnovnu boju tako da div tag-u koji bi trebalo da ima odredjenu stilizaciju jednostavno mu se dodeli odredjena klasa. Svaki panel ima drugu boju sa ciljem da odredi vrstu informacije - Uspešno uradjen proces, Informacija, Upozorenje itd ...

Head


<style>
 .red {
 background-color: #ffdddd;
 border-left: 6px solid #f44336;
 margin-bottom: 15px;
 padding: 15px;
 }
 .green {
 background-color: #ddffdd;
 border-left: 6px solid #4CAF50;
 margin-bottom: 15px;
 padding: 15px;
 }
 .blue {
 background-color: #e7f3fe;
 border-left: 6px solid #2196F3;
 margin-bottom: 15px;
 padding: 15px;
 }
 .yellow {
 background-color: #ffffcc;
 border-left: 6px solid #ffeb3b;
 margin-bottom: 15px;
 padding: 15px;
 }
</style>
</style>

Body


<div class="red">
  <p> Ovde ide neki tekst ... Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ... </p>
</div>

<div class="green">
  <p><strong>Uspešno ste popunili prijavu !</strong> Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...</p>
</div>

<div class="blue">
  <p><strong>Važna informacija !</strong> Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...</p>
</div>

<div class="yellow">
  <p> Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...</p>
</div>

Prikaz u Browser-u


Ovde ide neki tekst ... Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...

Uspešno ste popunili prijavu ! Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...

Važna informacija ! Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...

Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...

 

Saradnje posle završene obuke

Kada završite obuku i krenete da samostalno dizajnirate web sajtove, postoji mogućnost da naiđete na projekte koji Vam se mogu učiniti zahtevni po pitanju više stavki - tehnologija, klijent zahteva da sajt ima neke posebne opcije itd. TEKOMS nudi opciju saradnje po pitanju realizacije web projekata odnosno da zajednički realizujemo web sajt ili web aplikaciju. Ukoliko Vam se stvore određeni zahtevi za realizaciju nekog web projekta a niste sasvim sigurno da možete da samostalno odgovorite na njih slobodno nam pošaljite na email i vrlo brzo daćemo sve potrebne sugestije, savete kako da taj web projekat zajednički realizujemo.

Sertifikat kao opcija

Ukoliko mislite da imate dovoljno znanja možete uraditi određene vežbe posle koga možete dobiti Potvrdu da se uspešno savladali - Kurs web dizajna - HTML,CSS. Polaganje predstavlja izradu web stranica prema tačno definisanim smernicama kako trebaju da izgledaju. Polaganje je ozbiljno i prolaznost je oko 50%. Polaganje podrazumeva da posle 3-5 dana pošaljete komplet urađene vežbe na email (komplet izvorni kod sa pratećim folderima) nakon čega Vam stiže email sa sugestijama. Ukoliko se vidi da su neke greške lako rešive, rad se vraća na reviziju da se koriguje i vrati u određenom roku. Na taj polaganje predstavlja realnu situaciju u kojoj ćete se nalaziti u saradnji sa firmama kojima radite web sajt - a to je da tačno isprogramirate web stranicu kako se klijent tražio. Cene polaganja možete videtu na stranici - Cene obuka