html css trikovi ikonice u html kodu

html css trikovi ikonice u html kodu

Ikonice u HTML koduNazad


Kod dizajniranja web stranica često kao detalj nalaze se razne ikonice pored teksta – ikonica kućice za adresu firme, ikonica telefona pored teksta gde je telefon firme, ikonica emial-a itd. Naravno, asortiman ikonica je velik i može se korisiti za mnoge druge vizuelne oznake – na primer ikonica Close za brisanje podataka iz baze, ikonica OK ukoliko je nešto tačno. Ikonice koje se renderuju u Browseru kao sličice uopšte nisu sličice nego – font. Na primer, dovoljno je da iz običnog Word-a pozovete font Windings i umesto slova pojavljuju se sličice. Po istom principu radi i prikaz ikonica u HTML strani tako što kao podlogu imate odredjeni font i za svaku ikonicu preko stilova pozivate odredjenu klasu.

Kod dizajniranja web stranica često kao detalj nalaze se razne ikonice pored teksta – ikonica kućice za adresu firme, ikonica telefona pored teksta gde je telefon firme, ikonica emial-a itd. Naravno, asortiman ikonica je velik i može se korisiti za mnoge druge vizuelne oznake – na primer ikonica Close za brisanje podataka iz baze, ikonica OK ukoliko je nešto tačno. Ikonice koje se renderuju u Browseru kao sličice uopšte nisu sličice nego – font. Na primer, dovoljno je da iz običnog Word-a pozovete font Windings i umesto slova pojavljuju se sličice. Po istom principu radi i prikaz ikonica u HTML strani tako što kao podlogu imate odredjeni font i za svaku ikonicu preko stilova pozivate odredjenu klasu.

PREUZMITE FOLDER ICONS

Unutar body odeljka odnosno u bilo koji deo HTML koda gde želite da se prikaže odredjena ikonica unesite kod koji poziva odredjenu klasu ikonice - klasa Home, search itd. Kao rezultat u Browser-u se prikazuje odredjena ikonica.

 

U HEAD sekciju

                  "link rel="stylesheet" href="icons/icons.css" media="screen"	         

 

PRIMER:

U Footer-u ove stranice (dole-desno) gde je adresa firme nalaze se ikonice home, phone tako da jednostavnim pozivanjem klasa, u Browseru se prikazuju ikonice.

 

Saradnje posle završene obuke

Kada završite obuku i krenete da samostalno dizajnirate web sajtove, postoji mogućnost da naiđete na projekte koji Vam se mogu učiniti zahtevni po pitanju više stavki - tehnologija, klijent zahteva da sajt ima neke posebne opcije itd. TEKOMS nudi opciju saradnje po pitanju realizacije web projekata odnosno da zajednički realizujemo web sajt ili web aplikaciju. Ukoliko Vam se stvore određeni zahtevi za realizaciju nekog web projekta a niste sasvim sigurno da možete da samostalno odgovorite na njih slobodno nam pošaljite na email i vrlo brzo daćemo sve potrebne sugestije, savete kako da taj web projekat zajednički realizujemo.

Sertifikat kao opcija

Ukoliko mislite da imate dovoljno znanja možete uraditi određene vežbe posle koga možete dobiti Potvrdu da se uspešno savladali - Kurs web dizajna - HTML,CSS. Polaganje predstavlja izradu web stranica prema tačno definisanim smernicama kako trebaju da izgledaju. Polaganje je ozbiljno i prolaznost je oko 50%. Polaganje podrazumeva da posle 3-5 dana pošaljete komplet urađene vežbe na email (komplet izvorni kod sa pratećim folderima) nakon čega Vam stiže email sa sugestijama. Ukoliko se vidi da su neke greške lako rešive, rad se vraća na reviziju da se koriguje i vrati u određenom roku. Na taj polaganje predstavlja realnu situaciju u kojoj ćete se nalaziti u saradnji sa firmama kojima radite web sajt - a to je da tačno isprogramirate web stranicu kako se klijent tražio. Cene polaganja možete videtu na stranici - Cene obuka