html css trikovi drop caps u html u

html css trikovi drop caps u html u

Trick 1 - Drop Caps u HTML-uNazad


DROP CAPS in HTML kodu


Da bi se u HTML kod ubacio DROP CAPS (stilizovani SPAN div tag) potrebno je u HEAD sekciju (ili u fajl sa stilovima) ubaciti klasu ".dropcaps" sa svojstima koja stilizuju prvo veliko slovo paragrafa a potom u sam tekst unutar BODY sekcije ubaciti SPAN div tag kod prvog slova koje će postati DROP CAPS slovo.

Head


<style type="text/css">
    .dropcaps {
     color: #903;
     float: left;
     font-family: Georgia;
     font-size: 75px;
     line-height: 60px;
     padding-top: 4px;
     padding-right: 8px;
     padding-left: 3px;
    }
</style>

Body


<p>
<span class="dropcaps">D</span>rop Caps predstavlja veliko naglašeno prvo slovo paragrafa ...
</p>

Prikaz u Browser-u


Drop Caps predstavlja veliko naglašeno prvo slovo paragrafa. Ubacivanje Drop Caps-a u HTML kod se ubacuje vrlo jednostavno i predstavlja stilizovanje prvog slova tako što se to slovo "oiviči" SPAN div tagom (ranija predavanja daju objašnjenja čemu služe SPAN div tag-ovi) i kroz stilove se definišu svojstva klase ( u ovom slučaju to je klasa naziva - dropcaps). Kroz stilove se definiše vizuelno prvo slovo - boja, veličina slova, pozicija itd. Unutar samog teksta se pre prvog slova otvori SPAN Div tag klase "dropcaps" i naravno isti se zatvori iza. Na taj način, samo prvo slovo dobija svojstva klase Dropcaps. Na taj način tekst vizuelno ima lepšu formu, ima izgled teksta kao u knjigama.

 

Saradnje posle završene obuke

Kada završite obuku i krenete da samostalno dizajnirate web sajtove, postoji mogućnost da naiđete na projekte koji Vam se mogu učiniti zahtevni po pitanju više stavki - tehnologija, klijent zahteva da sajt ima neke posebne opcije itd. TEKOMS nudi opciju saradnje po pitanju realizacije web projekata odnosno da zajednički realizujemo web sajt ili web aplikaciju. Ukoliko Vam se stvore određeni zahtevi za realizaciju nekog web projekta a niste sasvim sigurno da možete da samostalno odgovorite na njih slobodno nam pošaljite na email i vrlo brzo daćemo sve potrebne sugestije, savete kako da taj web projekat zajednički realizujemo.

Sertifikat kao opcija

Ukoliko mislite da imate dovoljno znanja možete uraditi određene vežbe posle koga možete dobiti Potvrdu da se uspešno savladali - Kurs web dizajna - HTML,CSS. Polaganje predstavlja izradu web stranica prema tačno definisanim smernicama kako trebaju da izgledaju. Polaganje je ozbiljno i prolaznost je oko 50%. Polaganje podrazumeva da posle 3-5 dana pošaljete komplet urađene vežbe na email (komplet izvorni kod sa pratećim folderima) nakon čega Vam stiže email sa sugestijama. Ukoliko se vidi da su neke greške lako rešive, rad se vraća na reviziju da se koriguje i vrati u određenom roku. Na taj polaganje predstavlja realnu situaciju u kojoj ćete se nalaziti u saradnji sa firmama kojima radite web sajt - a to je da tačno isprogramirate web stranicu kako se klijent tražio. Cene polaganja možete videtu na stranici - Cene obuka