efekat pomerajuceg div tag a tip 1


Besplatni online kurs web dizajna

Nastavna jedinica: Trick 12 - Efekat pomerajućeg div tag-a - TIP 1


Nazad


Efekat pomerajućeg div tag-a - TIP 1


Efekat pomerajućeg div tag-a omogućava da se prelaskom miša preko slike pojavi (uz animaciju) div tag sa pratećim tekstom. Odličan efekat gde se daje mogućnost da se pojavi informativni tekst i naravno kompletan div tag je link.

Head


<style type="text/css">
.efekat-slika {
 font-family: Arial, sans-serif;
 position: relative;
 display: inline-block;
 overflow: hidden;
 margin: 8px;
 min-width: 250px;
 max-width: 310px;
 width: 100%;
 background-color: #000000;
 color: #ffffff;
 text-align: left;
 font-size: 16px;
 box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}
.efekat-slika * {
 -webkit-transition: all 0.35s;
 transition: all 0.35s;
 -webkit-box-sizing: border-box;
 box-sizing: border-box;
}
.efekat-slika img {
 max-width: 100%;
 vertical-align: top;
}
.efekat-slika figcaption {
 position: absolute;
 height: 75px;
 left: 15px;
 right: 15px;
 bottom: 15px;
 overflow: hidden;
 padding: 15px;
 background-color: rgba(0, 0, 0, 0.75);
}
.efekat-slika h3 {
 font-family: Arial, sans-serif;
 text-transform: uppercase;
 font-size: 20px;
 font-weight: 700;
 line-height: 24px;
 margin: 3px 0;
}
.efekat-slika h5 {
 font-weight: 400;
 margin: 0;
 text-transform: uppercase;
 color: #bbb;
 letter-spacing: 1px;
}
.efekat-slika blockquote {
 padding: 0;
 margin: 0;
 font-style: italic;
 font-size: 1em;
}
.efekat-slika a {
 position: absolute;
 top: 0;
 bottom: 0;
 left: 0;
 right: 0;
}
.efekat-slika:hover figcaption,
.efekat-slika.hover figcaption {
 height: calc(85%);
}
</style>

Body


<figure class="efekat-slika"><img src="images/online-obuka.jpg" />
 <figcaption>
  <h3>Naslov</h3>
  <h5>Podnaslov</h5>
  <br> 
  <blockquote>
   <p style="text-align:right;">" Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ... " </p>
  </blockquote>
 </figcaption><a href="#"></a>
</figure>

Prikaz u Browser-u


Naslov

Podnaslov

" Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ...Ovde ide neki tekst ... "

NOVO - DOPUNITE ZNANJE - WEB PROGRAMIRANJE (PHP, SQL)

Posle pređenih svih nastavnih jedinica u okviru Besplatne online obuke za web dizajn, obuku možete nadograditi odnosno dopuniti svoje znanje tako što će naučiti i web programiranje - PHP, SQL - izrada dinamičkih sajtova, online prodavnica. Kurs prati napisana skripta, izvorni kodovi i nekoliko desetina video nastavnih jedinica gde polaznik hronološki uči pisanje koda u PHP-u, testiranje skripti, korišćenje i rad sa Local serverom.

Cena obuke