Brzina - pouzdanost - kvalitet

Trick 1 (3D) - Ubacivanje slike u RENDER WINDOWEnglish

 

Nazad

Ranija predavanja su objašnjavala Render prozor kao okvir u kome se radi rendering 3D modela i okolnih modela (rendering Studija ili eksterijera) sa ciljem što realnijeg prikaza okoline u kome se model nalazi. Tada je pozadina Render prozora bila crne boje ali naravno to se može podesiti da bude u određenoj boji ili čak da bude ubačena slika određenih dimenzija (preporuka je da ima dimenzije Render prozora). Ubacivanje slike u Render prozor može se koristiti kad se rade 3D modeli objekta u nekom eksterijeru iza čega se može nalaziti na primer slika neba čime se daje utisak prostora u kome se 3D model nalazi (model zgade, aviona). Za početak kliknite na prvu ikonicu u liniji sa alatkama View odnosno NAMED VIEWS

 

Otvara se Dialog Box gde se nalaze pogledi (VIEWS) posle čega je potrebno kliknuti na NEW

 

Po kliku na NEW otvara se novi Dialog Box (New Properties) gde se podašavaju novi parametri za VIEW. U polje "View Name" unesite naziv Pogleda, na primer "bg-slika". Kod odeljka Background (donji deo Dialog Box-a) iz padajućeg listinga Background odaberite opciju IMAGE.

 

Odabirom opcije IMAGE pojavljuje se novi Dialog Box (Background) gde se klikom na Browser poziva slika (koje je na primer dimenzija 800 x 600) i preko tastera Adjust Image slika se dodatno podešava po pitanju položaja unutar Render Windows-a. Na kraju kliknite na OK i vratite se na početak. U prvom Dialog Box-u se sad pojavljuje novi VIEW naziva "bg-slika" (kako ste naveli ranije kod podešavanja).

 

Ukoliko ponovo pokrenete Render Window (prethodno ste uradili neki 3D model i definisali poziciju pogleda na sam model), program radi Render ali sa ubačenom slikom dimenzija 800 x 600. Pretpostavlja se da je Render Windows isto dimenzija 800 x 600 (ranija predavanja objašnjavaju kao se podešava Render Window (dimenzije, kvalitet rendera itd).