Brzina - pouzdanost - kvalitet

Trick 3 (2D) - Ubacivanje slike u MODEL režimEnglish

 

Nazad

Ubacivanje slike u MODEL režim može imati nekoliko razloga. Najčešće kod inženjerskih projekata omogućava da se na primer u crtež (tačnije u deo crteža gde ide pečat) ubaci Logo firme koja radi projekat. Druga primena je kad se želi neki oblik precrtati sa nekog crteža gde je teško definisati tačne dimenzije i gde njihova tačnost nije toliko važna nego sam oblik profila koji se precrtava. Na primer da se precrta neki oblik kod nameštaja. Za početak iz padajućeg menija kliknite na INSERT > RASTER IMAGE REFERENCE

 

Otvara se Dialog Box (Attach Image) gde se poziva određena slika (logo, oblik koji se precrtava) u koji je na primer u JPG formatu. Podesiti opciju PATH na Relative čime se definiše putanja odakle se poziva slika koja se ubacuje u MODEL režim. Na kraju kliknite na OK.

 

Posle klika na OK, razvucite LTM polje gde bi trebalo da se ubaci slike slično kao kod crtanja pravugaonika. Na kraju još jednom LTM.

 

Slika JPG formata je ubačena u MODEL režim. Dalje se sa ovom formom manipuliše kao i sa ranije poznatim komandama - SCALE (za smanjivanje ili povećavanje), pomeranje (MOVE), kopiranje (COPY SELECTION), DELETE itd. Prednost ubačene (Attach-irane slike) je ta da ako se originalna slika zameni nekom drugom (na primer uradi se promena logotipa firmi), u fajlu gde ste ubacili ovu sliku ta promena se odmah implementira.