Brzina - pouzdanost - kvalitet

Trick 4 (2D) - TRIM-ovanje preko FILLET komandeEnglish

 

Nazad

Kao što se preko ranije opisane komande TRIM određeni linijski segment može skratiti (TRIM-ovati) do određene presečne linije isti efekat se može postići i jednim trikom. Naime, upotrebom takođe ranije opisane komande FILLET može se postići da linije koje se seku budu skraćene. Za početak nacrtati dve linije koje se seku tako da se linije nastavljaju preko presečne tačke za nekoliko unita (kao na slici).

 

Pozvati komandu FILLET (klikom na ikonicu) > kliknuti na R (da se definiše radijus zaobljenja) > uneti cifru 0 (unesite radijus zaobljenja NULA) > a potom kliknite na liniju 1 a zatim na liniju 2 (slika).

 

Kao rezultat dobili ste TRIM-ovane ivice odnosno preko ovog trika došlo je do "zaobljenja" ivica za vrednost nula što vizuelno izgleda kao da ste TRIM-ovali linije koje su višak !