Brzina - pouzdanost - kvalitet

Trick 6 (2D) - Zakrivljen tekst (ARCTEXT)English

 

Nazad

Tekst pored standarne forme i stilizovanja može se dodatno oblikovati da bude zakrivljen i da ta zakrivljenost bude prema nekoj definisanoj krivi u ovom slučaju neka to bude kriva luka. Za početak isctati neki luk preko komande ARC (Dimenzije po želji).

 

Ukucati komandu "ARCTEXT" a potom kliknuti LTM na krivu luka.

 

Pojavljuje se Dialog Box u kome se podešavaju parametri zakrivljenog teksta. Kao prvo, u prazo polje uneti tekst. Preko ostalih ikonica može se podešavati parametri teksta - boja, font, veličina fonta. Klikom na taster F (FIT) podešavate da se tekst uklopi u dužinu krive. Klikom na tastere L (LEFT) ili R (RIGHT) podešavate da se tekst razvija sa leve ili desne strane prateći krivu luka. Na kraju ostaje da se klikne na OK.

 

Kreirali ste tekst koji prati krivu luka. Po potrebi luk se može obrisati ukoliko je bio samo pomoćna linija za definisanje zakrivljenosti teksta.