Brzina - pouzdanost - kvalitet

Trick 2 (2D) - Crtanje luka određene dužineEnglish

 

Nazad

Crtanje luka koje je ranije objašnjeno iscrtava luk prema parametrima - položaj centra, ugla, tetive. Ali ponekad je potrebno da se iscrta luk gde je glavni parametar dužina luka određenih dimenzija. Prva slika u nizu pokazuje finalni rezultat vežbe gde se vidi da je kreiran luk čija je dužina luka 30 unita. Definisanje dužine luka kao ključnog parametra može imati značaj kod crtanja formi gde je važno da se vidi iskorišćenost (potrošnja) nekih elemenata koji imaju nepravilnu formu (TR profili kod lima, dužine cevi itd).

 

Na početku iscrtajte luk preko tačaka 1, 2 i 3 gde se formira luk neke dužine. Preko Toolbar-a gde su alatke za kotiranje odabrati kotu kojom se kotiraju lukovi (Arc Lenght) a potom LTM-om kliknuti na formirani luk i razvući kotu. Dobija se neka dužina luka.

 

Ukucajte komandu LENGHTEN a potom kliknite na slovo T (Total) što označava da tražite da se linijski profil skrati ili produži do tražene ukupne dužine zadržavajući zakrivljenost lučne krivine. Na kraju kliknite ENTER za potvrdu komande.

 

Posle klikna na ENTER pojavljuje se Dynamic Input (Dinamičko polje) za unos parametra kojim se definiše tražena ukupna dužina luka - na primer unesite vresnost 30 posle čega opet sledi potvrda klikom na ENTER. Kursor postaje mali kvadratić čime se daje naznaka da treba selektovati linijski profil za koji će važiti definisani parametri tako da kliknite na kraju na luk LTM-om. Luk se smanjuje ili povećava na definisanu ukupnu dužinu od 30 unita što se lako proveri ponovnim kotiranjem luka preko komande Arc Lenght (Toolbar-a gde su ikonice za kotiranje - III ikonica po redu).

 

U nekoliko klikova se definisali tačnu (ukupnu) dužinu luka odnosno kriva neke dužine je skraćena ili produžena na ukupnih 30 unita !